Návrhy, realizácie a údržba záhrad
a automatických závlah

Návrhy, realizácie a údržba záhrad

Návrh záhrady sa môže urobiť formou:
a) ŠTÚDIE - najjednoduchšia forma projektu, vhodná pre malé a jednoduché súkromné úpravy zelene, bez špecifikácie technických a konštrukčných detailov, bez sprievodnej správy.
b) PROJEKTU - rozpracovanejší plán výsadby.
c) VIZUALIZÁCIE - vyjadrenie návrhu prostredníctvom počítačovej grafiky, ktorá umožňuje vytvoriť vizuál priestoru s už navrhovanými úpravami.

REALIZÁCIE ZÁHRAD

Realizácia sa za ideálnych podmienok začína po dokončení stavebných prác a komunikácií. Dôsledná úprava terénu je nevyhnutným začiatkom práce záhradného architekta. Zanedbanie tejto fázy by sa časom prejavilo na slabom raste rastlín a odhnívaní koreňov na utlačenom podloží, ktoré zadržiava vodu.
Zaujímavé a krásne krajinno-architektonické úpravy vznikajú v členitom teréne. Romantické zákutia, suché múriky, jazierka, schodiská a mnohé ďalšie architektonické prvky sa nezaobídu bez modelácií terénu. Je to prvá fáza, ktorá tvorí nosné podmienky budúcej záhrady či parku. Jej zanedbanie sa po realizácií krajinno-architektonických úprav už nedá napraviť.

DOTAZNÍK

Pri predpokladanom záujme o návrh alebo realizáciu Vašej záhrady, vyplňte a pošlite nám nasledujúci vyplnený DOTAZNÍK >>

ÚDRŽBA ZÁHRAD

Založiť krásnu záhradu nestačí, to je len začiatok. Na jej udržovanie a rozvoj treba odborné a pravidelné zásahy. Vo firme je preto odborná údržbová skupina ktorá dokáže zabezpečiť úplnú starostlivosť o záhradu. Poskytujeme pravidelné intervalové údržby, prípadne sezónne údržby a údržby automatických závlah aj jazierok.

AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA

Neodmysliteľný element pre život rastlín je voda. Rastliny a trávnik majú na ňu špecifické nároky. Pri novonavrhnutých plochách zelene sa nedá spoliehať len na prísun dažďovej vody.

NÁVRHY ZÁHRAD

REALIZÁCIA ZÁHRAD

ZÁVLAHY A ÚDRŽBA

PORADENSTVO A PROJEKT

dotazník na vyplnenieSPOLUPRACUJEME

  • Symbiom
  • Bratislavský výškový servis
  • Rainside, s.r.o.
  • Zochova chata
  • Cez okno
  • Denník N
  • Živica
  • Dom a byt
  • Nová záhrada

"Vemte si jen takovou travičku; ona sice, když ji dobře zasejete a vrabci vám ji nevyzobou; za čtrnáct dní vyrazí a za šest neděl ji už musíte pokosit, ale anglický trávník to ještě není. Znám na anglický trávník výtečný recept, jenž - podobně jako recept na worcesterskou omáčku - pochází "od anglického venkovského šlechtice".Tomuto šlechtici pravil jeden americký miliardář: "Pane, já vám zaplatím co chcete, když mi prozradíte, jakými prostředky se udělá tak dokonalý, tak zelený, tak hustý, tak bezvadný, tak sametový, tak stejnoměrný, tak svěží, tak nezničitelný, zkrátka tak anglický trávník jako je ten váš. "To máte docela prosté," pravil na to ten anglický venkovský šlechtic: "To se musí dobře a hluboce připravit půda; musí být živná a propustná ani kyselá ani mastná ani těká ani jalová; potom se musí dobře urovnat, aby byla jako stůl; pak zasejete travní semínko a půdu pečlivě zaválcujete; potom to denně kropíte, a když tráva vyroste, týden co týden ji posečete, posečenou vymetete košťaty a trávník zválcujete; musíte jej denně kropit, rosit, zvlažovat, stříkat čili zadešťovat; a když toto budete činit 300 let, budete mít právě tak dobrý trávník jako já."

KAREL ČAPEK: Zahradníkův rok
Top