PREČO AUTOMATICKÚ ZÁVLAHU ?

 

Neodmysliteľný element pre život rastlín je voda. Rastliny a trávnik majú na ňu špecifické nároky.
Pri novonavrhnutých plochách zelene sa spoliehať len na prísun dažďovej vody je množstvom a pravidelnosťou nepostačujúce. Treba myslieť i na doplnkovú umelú závlahu.

 

Najkvalitnejší je automatický závlahový systém. Prečo?
Správne rozložená automatická závlaha svojimi prepracovanými tryskami rovnomerne rozstrekne vodu po celom povrchu trávnika. Postrekovače v trávniku sú zapustené v zemi čím sú chránené pred akýmkoľvek poškodením a tlakom vody sa vysunú a zabezpečia rovnomernú zálievku. Záhony sú polievané kvapkovou závlahou, čo znamená, že voda kvapká z kvapkových hadích na povrchu záhonu priamo ku koreňom rastlín. Systém zabezpečuje rovnomernosť poliatia záhrady a zároveň šetrí vodu v porovnaní s polievaním hadicou ktoré je naviac nerovnomerné, pracné a zdĺhavé.
Polievanie hadicou má svoje opodstatnenie pri vysádzaní vzrastlých stromov do záhonov v 1. až 2. roku po vysadení kým nieje strom prekorenený do pozemku. No i tento problém je možné vyriešiť automatickou závlahou.
Automatický závlahový systém obsahuje čidlo zrážok ktoré pri daždi vypína závlahový systém a po vyschnutí čidla ho automaticky zapína. Je riadený ovládacou jednotkou do ktorej je možné navoliť čas zapnutia/vypnutia, dĺžku zavlažovania i možnosť polievania určitých častí v určité dni.

 

trávnik 1 trávnik 2 trávnik 2 trávnik 2 trávnik 2 trávnik 2 trávnik 2

 

 

 

  ..............................................................................................................................................................................................................................
  ZDROJ VODY
 

Ako zdroj vody je najlepšie využiť vŕtanú alebo kopanú studňu. Dá sa využiť aj studňa razená, ktorá je ale najmenej kvalitná, pretože svojou výdatnosťou väčšinou nepokryje potreby automatickej závlahy a vo zvýšenej miere pieskuje. Ako zdroj je využiteľné aj jazero či tečúca voda v blízkosti pozemku alebo priamo mestská voda. Podľa kvality a výdatnosti zdroja sa určuje spôsob závlahy.

 

  ..............................................................................................................................................................................................................................
  ROZVOD VODY
 

Rozvod vody sa robí okolo všetkých záhonov zakopanými HDPE a LDPE hadicami z čerpadlovej šachty. Výkon a typ čerpadla sa prispôsobí zdroju vody a potrebám automatickej závlahy.

 

  ..............................................................................................................................................................................................................................
  ZÁVLAHA TRÁVNIKA
 

Na rozvodové hadice sa pripájajú výsuvné postrekovače s tryskami prispôsobenými potrebám terénu. Do vzdialenosti 5 m sa osádzajú vejárové postrekovače a nad 5,5 m otočné. Všetky postrekovače sú vzdialené od seba tak, aby sa podstrekovali. Je to dôležité, aby neostávali nezavlažené miesta v trávniku na hraniciach dostrekov postrekovačov.

 

OTOČNÝ POSTREKOVAČ VEJÁROVÝ POSTREKOVAČ

 

 

 

  ..............................................................................................................................................................................................................................
  ZÁVLAHA ZÁHONOV
 

Po záhonoch sa hadovitým spôsobom rozprestrú kvapkové hadice pripojené na hlavný rozvod vody. Výdatnosť zálievky sa prispôsobí typu rastlín hustotou rozloženia kvapkovej hadice. Po dokončení sa hadice zakryjú obsypaním mulčovacou kôrou, štrkom alebo inou nástelkou podľa dohody so zákazníkom. K veľkým stromom sa často dávajú bublery, ktoré vodu "prebublávajú" priamo ku koreňom.

 

 

  ..............................................................................................................................................................................................................................
  OBSLUHA AUTOMATICKEJ ZÁVLAHY
 

Celá závlaha je nastavená podľa potrieb záhrady a zákazníka riadiacou jednotkou umiestnenou podľa dohody. Na tejto jednotke sa dajú nastaviť rôzne časy zavlažovania v rôznych častiach záhrady. V prípade dažďa slúži dažďové čidlo, ktoré pri vysokej vlhkosti automaticky vypne závlahu, kým nebude potrebné znovu zavlažovať.

 

 
DAŽĎOVÉ ČIDLO RIADIACA JEDNOTKA  

 

  ..............................................................................................................................................................................................................................
  REALIZÁCIA ZÁVLAHY
  Pred samotnou realizáciou závlahy je najmä pri väčších záhradách potrebné vypracovať projekt. K vypracovaniu projektu a cenovej ponuky na automatickú závlahu je potrebné uviesť:

- kvalitu studne (hĺbka, typ výdatnosť, pieskovanie)

- presné rozmiestnenie stromov, hraníc trávnika a záhonov

- či je plánované zmenenie zámeru pozemku

- prívod elektrického prúdu (od zdroja ku studni a riadiacej jednotke)

- prechodky pod komunikáciami (pri stavbe domu by sa malo počítať s prechodkami pod chodníkmi)

- umiestnenie riadiacej jednotky

 
<  PROJEKTY AUTOMATICKEJ ZÁVLAHY

Návrhy, realizácie a údržby záhrad   l   Záhradné centrá   l   Fotogaléria   l   Tropické a mediteránne záhrady   l   Závlahy   l   Uverejnili o nás   l   Kontakt

 

Inteco Výškový servis Rainside Dom a byt Hotel Zochova chata Cez okno
 
NAVŠTÍVTE NÁS NA FACEBOOKU